Sanitaria dental u suradnji s tvrtkom 3M organizira radni tečaj za doktore dentalne medicine!

3MPlaniranje direktne i indirektne restauracije uz izradu silikonskog ključa i mock-up-a.

Estetska opskrba prednjih i stražnjih zuba tehnikom slojevanja i bulk tehnikom!

 

 

Doc. dr.sc. Andreja Carek
Planiranje terapije i dijagnostički pristup u fiksnoj protetici

08:30 – 09:00 Registracija

09:00 – 09:45
Planiranje terapije i dijagnostičkih pristupa fiksne protetike u svrhu razumijevanja zahtjeva pacijenata.
Dijagnostička analiza
Inicijalna i pretprotetska terapija

9:45 – 10:30
Materijali i tehnike za dijagnostičko oponašanje konačnog rada i za izradu radnih modela. Dijagnostička analiza, wax-up, izrada silikonskog kluča, mock up (direktan i indirektan pristup).
Izrada silikonskog sključa i mock-up-a.

10:30 – 11:00 Pauza za kavu

11:00 – 12:00
Otisni materijali i otisne tehnike, podjela otisnih materijala po kemijskom sastavu, svojstvima i indikacijskom području obzirom na tehnike otiskivanja.

12:00 – 13:00 Ručak

Doc.dr.sc. Ivona Bago
Postendodontska opskrba zuba intrakanalnim kolčićima i bulk kompozitnim materijalom i estetska rekonstrukcija prednjih zuba

13:00 – 14:30
Indikacije za direktne restauracije endodontski liječenih zuba te izbor materijala: kada koristiti intrakanalne kolčiće te prednosti i način rada sa samosvezujućim kompozitnim cemenatima. Indikacije za primjenu bulk kompozitnih materijala u restauraciji endodontski liječenih zuba u stražnjoj regiji. Estetska rekonstrukcija prednjih zuba: priprema zuba, odabir svrdla, odabir adhezivnog sistema i kompozitnog materijala, određivanje boje pomoću ključa boja, izrada silikonskog ključa te završna obrada estetske restauracije.

14:30 – 15:00 Pauza za kavu

15:00 – 16:00
U praktičnom dijelu tečaja polaznicima se demonstrira postavljenje intrakanalnih kolčića i cementiranje sa samosvezujućim cementima te način rada s bulk kompozitnim materijalima i univerzalnim adhezivom kod stražnjih zuba. Na plastičnim uzorcima, prikazat će se slojevanje novim kompozitnog materijalima i izrada ključa boja.

Prijavite se odmah

Prijave na tel.: 01 6181 085, 01 6183 060
E-mail: dental@sanitaria.hr

Datum održavanja: 10.11.2017.g.
Vrijeme održavanja: 09:00 – 16:00

Broj sudionika: maksimalno 15
Mjesto održavanja: Edukacijski centar Sanitaria dental, Štefanovečka cesta 10, Zagreb

Kotizacija: 565,00 HRK (PDV uključen)

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept

Ispunite formular za prijavu!