Keramika, vosak, PMMA, cirkon, titan …

CAD/CAM tehnologija danas je visoko zastupljena u svim aspektima dentalne medicine u razvijenom svijetu. Cilj ove tehnologije je skratiti vrijeme izradbe protetskog rada i smanjiti mogućnost pogrešaka koje su moguće tijekom izrade u laboratoriju te omogućavanje protetske sanacije kroz svega nekoliko posjeta. 

Profitirati ćete od brzine i preciznosti koje pruža inLab MC XL jedinica.

inLab MC XL jedinica za glodanje i brušenje daje Vam najveći mogući asortiman proizvodnih opcija za Vaš dentalni laboratorij. Možete se prebaciti iz brušenja na glodanje u samo nekoliko jednostavnih koraka, a zahvaljujući velikom volumenu za glodanje i širokom spektru aplikacija, imati ćete značajnu ekonomsku korist.

  • Veliki izbor materijala: Obrada cirkon-oksida, materijala od smole, silikatne keramike i metala od neplemenitih legura
  • Brzo glodanje: Na primjer, most sastavljen od četiri cirkon-oksidnih jedinica, može se napraviti za samo 40 minuta
  • Veliki volumen za glodanje: Za restauracije koje se sastoje do 12 jedinica i keramičke blokove dimenzija 85 x 40 x 22 mm
  • Četiri motora za glodanje: Fleksibilan izbor svrdla za glodanje različitih materijala
  • Glodanje i brušenje: Za veliku preciznost bez obzira na vrstu materijala i indikacije

Sirona InLab 16.0 CAD 

  • Za dizajn: inleja, onleja, ljuskica, krunica, mostova, konstrukcija, višeslojnih restauracija i modela.
  • Integriran Smile design i virtualni artikulator
  • Pristup Sirona Connect portalu
  • Opcionalni moduli uz nadoplatu:  inLab 16.0 SW modul za  implantologiju,  inLab 16.0 SW modul za privremene  proteze , inLab 16.0 SW modul za povezivanje s drugim CAD CAM  sustavima

 

Vrijeme Program
09:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 12:00 inLab sistem – laboratorijska sloboda izbora
  Pregled mogućnosti inLab sistema
  Načini izrade restauracije i mogućnosti glodalice
  inLab SW 16.0
12:00 – 12:30 Pauza za kavu i snack
12:30 – 17:00 Skeniranje sa najpreciznijim ekstraoralnim skenerom
  Dizajn restauracije sa inLab SW 16.0
  Izrada restauracije sa glodalicom inLab MC XL
  Hands on – skeniranje, dizajniranje
  Pitanje i odgovori

 

 

Preuzmite letak edukacije
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Prijavite se odmah

Prijave na tel.: +382 67 644774
E-mail: vpavlovic@sanitaria.me

Datum održavanja: 31.03.2017.g.
Vrijeme održavanja: 10:00 – 17:00

Broj sudionika: maksimalno 15
Mjesto održavanja: Hotel Budva, Slovenska obala
85310 Budva

Kotizacija: na upit

Prijava učesnika omogućena je putem e-mail adresa:
radica.jevtic@dentsplysirona.com +381 62 402208
hrvoje.soprek@dentsplysirona.com +385 91 6010829

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept

Ispunite formular za prijavu!