CEREC sistem – cirkonske restauracije u jednoj posjeti

Zahvaljujući CEREC sistemu, možete izraditi pacijentima inleje, onleje, krunice, odstranjivanje loših amalgamskih i kompozitnih ispuna i postavljanje estetskih ljuskica u samo jednoj posjeti. Ovaj CAD/CAM sistem prisutan je na tržištu već 30 godina a više od 250 kliničkih istraživanja potvrdila su kliničku pouzdanost dobro poznatih CEREC restauracija. 

Stomatolog, umjesto uzimanja uobičajenog otiska s otisnom masom u žlici, uz pomoć kamere uzima digitalni snimak prepariranog zuba. To znači da nema otisnih žlica i otisne mase koja često puta izaziva povraćanje. CEREC 3D program pretvara digitalnu sliku u trodimanzionalni virtualni model na kojem se planira obnova Vašeg zuba. Program asistira stomatologu u dizajnu svih oblika restauracija potrebnih za obnovu Vašeg zuba.

Vrijeme Program
09:30 – 10:00 Registracija
10:00 – 12:00 Prednosti CEREC sistema u dentalnoj ordinaciji
  Pregled materijala sa CEREC tehnologijom
  Načini izrade restauracije i mogućnosti glodalice
  Prikaz najbrže peći za sinteriranje, kristalizaciju i glazuru
12:00 – 12:30 Pauza za kavu i snack
12:30 – 17:00 Skeniranje sa intraoralnom kamerom CEREC AC Omnicam
  Dizajn restauracije sa CEREC SW 4.4
  Izrada restauracije sa glodalicom CEREC MC XL PP
  Hands on – skeniranje, dizajniranje
  Pitanja i odgovori

 

 

Preuzmite letak edukacije

Prijavite se odmah

Prijave na tel.: +382 67 644774
E-mail: vpavlovic@sanitaria.me

Datum održavanja: 01.04.2017.g.
Vrijeme održavanja: 10:00 – 17:00

Broj sudionika: maksimalno 15
Mjesto održavanja: Hotel Budva, Slovenska obala
85310 Budva

Kotizacija: na upit

Prijava učesnika omogućena je putem e-mail adresa:
radica.jevtic@dentsplysirona.com +381 62 402208
hrvoje.soprek@dentsplysirona.com +385 91 6010829

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
I Accept

Ispunite formular za prijavu!